• Budżet partycypacyjny? A co to?

    ISD Poland Foundation
  • Przedsiębiorczość społeczna – dlaczego w Polsce tak mało popularna?

    ISD Poland Foundation

O sobie

Misją Fundacji jest budowa silnego społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenie samoświadomości i kompetencji grup społecznych na ścieżce kariery i rozwoju oraz wspieranie promocji Polski na obszarze Unii Europejskiej.

Tworząc trzeci sektor Fundacja ISD realizuje takie zadania jak: budowa kapitału społecznego poprzez tworzenie sieci powiązań międzyludzkich, mobilizacja grup społecznych i jednostek do większej aktywności "obywatelskiej, politycznej, kulturalnej, artystycznej czy religijnej”.